BACK TO THE FUTURE

INVESTERA I FRAMTIDENS BOLAG

Investera nu

BACK TO THE FUTURE

INVESTERA I FRAMTIDENS BOLAG

Investera nu

XFUNDS

XFUNDS® familjen består för närvarande av två fonder, World xFund Allocation och Arden xFund. Fonderna har olika inriktningar, är aktivt förvaltade och placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Aktiv förvaltning innebär att fonderna inte följer något index utan investeringar baseras på bolagets analyser. Fondernas exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Läs mer om fonderna under respektive fond i menyn.

VALBARA HOS

_____________________________________________________

PRESS

Senaste nytt

Helårsredogörelse 2021

Bäste andelsägare, Efter ännu ett spännande år utöver det vanliga har 2021 nått sitt slut.…
Senaste nytt

Arden xFund minskade 3,1 procent i april – köp i Yara, Tele2 samt K&S (Finwire)

2022-05-09 15:47 Fonden Arden xFund minskade 3,1 procent i april. Det framgår av en månadsrapport…
Senaste nytt

World xFund Allocation minskade 2,27 procent i april – köpt Investor, Yara International, Tele2 samt K&S (Finwire)

2022-05-09 15:57 Fonden World xFund Allocation minskade 2,27 procent i april. Det framgår av en…
XFUNDS® fonder lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.
Fonderna finns valbara hos bland annat: Nordnet, Alpcot och Avanza.
XFUNDS® fonder förvaltas av medlemmarna i AIFM Förvaltarteam.
XFUNDS® fonder kan investera maximalt 100% i aktier med målet att över tid ligga investerad till balanserad risk.

OM XFUNDS

Fondbolaget bakom World xFund Allocation och Arden xFund är AIFM Capital AB som är ett dotterbolag till AIFM Group AB. Förvaltningen av fonderna sker genom ett förvaltarteam hos AIFM Capital AB.

Kontakta oss
XFUNDS

HÅLLBARA INVESTERINGAR

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter. XFUNDS® följer artikel 6 i disclosureförordningen – SFDR (grå) och väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall utgångspunkten i fondens investeringsprocess. Vissa bolag har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. hälsa eller miljöteknik.

Fonden investerar i vad vi har identifierat som långsiktigt hållbara teman som vi tror påverkar vår framtid. Därefter jobbar vi aktivt med att hitta ledande företag inom dessa områden eller bolag som vi bedömer ha goda möjligheter att bli det. Exempel på sådana teman ser vi bland annat i omställningen till förnyelsebar energi, den fortsatta digitaliseringen av vårt samhälle och innovationskraften i en effektivare och förbättrad hälsovård. Fonden kommer även att försöka identifiera mera taktiska teman som exempelvis kan uppkomma vid konjunkturförändringar. 

Fondbolaget bakom World xFund Allocation och Arden xFund är AIFM Capital AB som är ett dotterbolag till AIFM Group AB. Förvaltningen av fonderna sker genom ett förvaltarteam hos AIFM Capital AB.

Extraordinary investments

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret. Vi strävar alltid efter att svara på förfrågningar inom 48 timmar på vardagar, eller nästkommande vardag om du har kontaktat oss på en helg eller röd dag.

Nedan finner du svaret på de vanligaste frågorna.

Adress:

AIFM CAPITAL AB , BOX 902, 391 29 KALMAR

Mail:

info@xfunds.se

 

Följ oss i sociala medier och ta del av vårat nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på det senaste inom fonden.

Vanliga frågor

Hur kan jag få uppdateringar kring fonderna?

För att följa uppdateringarna kring fonderna skickas anmälan till nyhetsbrevet in via formuläret.

Vad är World xFund Allocation?

World xFund Allocation är en aktivt förvaltad global mixfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fonden består av en väldiversifierad portfölj av tillgångar.

Vad är Arden xFund?

Arden xFund är en aktivt förvaltad fond som investerar globalt i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier och räntebärande värdepapper.

Hur arbetar fonderna med ansvarsfulla investeringar?

AIFM CAPITAL AB har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Fonderna arbetar aktivt med screening genom att välja att aktivt inkludera och exkludera olika bolag. Till vår hjälp använder vi oss av taxonomin som är ett verktyg för att identifiera och jämföra investeringar för att nå en hållbar ekonomi. Som investerare arbetar vi med FNs Globala mål för hållbar utveckling där vi främst fokuserar på att bekämpa mål 13.

Hur kan jag köpa fonderna?

Fonderna är öppna för handel och inlösen varje bankdag och finns tillgängliga via bl.a. Alpcot, Avanza och Nordnet.

Nyhetsbrev

Följ vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på det senaste inom fonden.