Läs Pressmeddelandet hos Cicion Här

Idag lanseras AIFM Groups nya fond – ”World xFund Allocation” – en fokuserad och aktivt förvaltad allokeringsfond med låg förvaltningsavgift och inriktning på globala marknadsledare inom identifierade investeringsteman. Fonden är från och med idag tillgänglig hos Nordnet och Nord Fondkommission och kan inom kort handlas på fler plattformar, bland annat Avanza, SAVR och Fondmarknaden.

World xFund Allocation är en aktivt förvaltad UCITS fond med daglig handel och förväntad risknivå på medelrisk (KIID 4). Fonden har möjlighet att variera exponeringen mellan aktier och räntor beroende på förvaltarnas bedömning kring marknadsläget.

Detta placeringsmandat ger fonden hög flexibilitet vilket har stora fördelar. Fonden består av en koncentrerad portfölj på mellan 30-40 bolag och fokuserar på ledande bolag inom identifierade investeringsteman som vi tror påverkar vår framtid. Ambitionen är att vara en del av lösningen för de investerare som vill ha en bred marknadsexponering som bas i sitt långsiktiga sparande.

Fonden tillämpar initialt artikel 6 i Disclosureförordningen (grå) och har ett hållbarhetstänk genom hela investeringsprocessen som både inkluderar och exkluderar bolag i screeningfasen.

”Fonden utmärker sig på flera sätt. Globalfonder tenderar att ha övervikt mot USA och teknik. Det behöver inte vara negativt men risken finns att de blir sektortunga. Noterbart är exempelvis att i den pågående energitransformeringen är det Europa som har ledartröjan på sig på samma sätt många amerikanska bolag haft det inom teknikområdet under många år” säger Anders Hjorth, allokeringsansvarig för World xFund Allocation.

World xFund Allocation kommer inledningsvis att distribueras i Sverige och marknadsförs under varumärket XFUNDS. Läs mer om fonden på www.xfunds.se

För mer information om World xFund Allocation eller AIFM Group besök www.aifmgroup.com eller kontakta Jared Fein på jared.fein@aifmgroup.com eller +46 73-537 44 52.

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och ett fondbolag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.

Leave a Reply