2021-09-22 09:45

Fonden World xFund Allocation steg 2,84 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,94 procent. Sedan starten 1 juni har fonden avkastat 5,79 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,94 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de under månaden ökat sitt gröna innehav och har bland annat investerat i energikoncernen E.ON och Verbio. Fonden ökade även sitt innehav i Fortinet, ASML och FAMAG-bolagen (Facebook, Apple, Microsoft, Amazon och Google (Alphabet)). Under månaden avyttrade fonden sina innehav i Nintendo och Volvo.

Från de bolagsrapporter som kom in under det andra kvartalet flaggades det för fortsatt komponentbrist vilket i sin tur gav stöd åt fondens innehav mot halvledarindustrin.

Fokus låg också under månaden på FEDs årliga konferens i Jackson Hole där man flaggade för en potentiell nedtrappning av de amerikanska stödköpen av värdepapper innan året är slut.

“FED-chefen Jerome Powell uttalade sig duvaktigt vad gäller eventuella räntehöjningar, som är beroende av bland annat bättre sysselsättningsdata”, skriver förvaltarna.

Bland de innehav som bidragit positivt under månaden fanns Palo Alto Networks, Nibe och Fortinet. Innehav inom cybersäkerhet fortsatte att gynna fonden under månaden och Palo Alto Networks steg 20,8 procent i augusti. I den negativa vågskålen för fonden fanns bland annat Verbio, Nintendo och LVMH.

De tre största innehaven i portföljen var Alphabet, ASML och Amazon.com med portföljvikter om 2,79, 2,79 respektive 2,77 procent.

Informationsteknikssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till cirka 23 procent.

[Tabell 1]Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

 

 

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/09/22/world-xfund-allocation-world-xfund-allocation-okade-284-procent-i-augusti-cybersakerhet-fortsatte-att-gynna-fonden.html

 

Leave a Reply