2021-10-08 10:00

Fonden World xFund Allocation minskade 3,03 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,24 procent. Sedan start har fonden avkastat 2,58 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,34 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Anders R Hjorth.
Inledningsvis skriver förvaltaren att samtidigt som svenska restriktioner fortsatte att avvecklas spred sig nya varianter av coronaviruset. I Asien upplevde man nya nedstängningar vilket lett till längre leveranstider och brist på insatsvaror inom industrin. Samtidigt har stigande energipriser varit inflationsdrivande på kort sikt och lett till osäkerhet kring centralbankers agerande framöver. Förvaltaren menar att marknaden nu blickar fram mot rapportperioden och de något mer dämpade tillväxtutsikterna samt tuffa jämförelsetal.
Gällande fondens aktivitet har man valt att ta position i två nya bolag. Amerikanska energibolaget Nextera Energy samt norska Aker Carbon Capture. Fonden valde också att köpa certifikat i svenska fastighetsbolaget Castellum och finska energiföretaget Fortum. Samtidigt valde man att minska aktieexponeringen samt sälja innehaven i Daimler och Ericsson.
Bland fondens främsta bidragsgivare under månaden fanns Aker Carbon Capture, Verbio Vereinigte Bioenergie och Palo Alto Networks vars aktier steg med 25,8, 10,1 respektive 5,5 procent. I den negativa vågskålen fanns bland annat Nextera Energy, L’Oréal och Daimler vars aktiekurser sjönk med 10,8, 11,3 respektive 12,5 procent.
De tre största innehaven i portföljen var Aker Carbon Capture, Procter & Gamble samt Goldman Sachs med portföljvikter om 2,78, 2,68 respektive 2,67 procent.
Finans och fastighetssektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till cirka 16 procent.
Vid utgången av månaden hade fonden en aktieexponering på 67 procent, kassa på 19 procent och en exponering mot räntor på 14 procent.

Leave a Reply