2021-11-15 09:11

Fonden Arden X steg 1,43 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,01 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens nya förvaltare Anders R Hjorth.

“Vi gick in i oktober med lägre värderingar och förväntningar (whispering numbers) men starka rapporter lättade inflationsoro och osäkerhet kring FEDs kommande avsmalning som planeras inledas i november. Det bidrog till en rejäl uppgång trots kvardröjande pristryck och leveransstörningar och vi kunde summera bästa oktobermånaden sedan 2015”, skriver förvaltaren.

Hjorth tog över förvaltningen i oktober. Han har också stuvat om i portföljen. Roundhill Esports ETF och Ubisoft såldes samtidigt som fonden gick in i amerikanska konglomeratet Berkshire Hathaway och svenska serieförvärvaren Lifco. Arden X deltog också i börsintroduktionerna av Volvo Cars och Synsam.

Vi minskade andelen aktier och fonden hade en aktiexponering på 84 procent och en kassa på 16 procent vid utgången av höstmånaden.

Störst bidraget fick fonden av investeringarna i Volvo Cars, Nvidia och G5 Entertainment. Bland innehav som påverkat negativt återfanns Nintendo, Ubisoft och Roundhill Esports ETF.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Nvidia, Sony och Microsoft med portföljvikterna 6,88, 6,23 respektive 5,71 procent.

Arden X, % oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent 1,43
Index MM, förändring i procent 0,01
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer: https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/11/15/arden-x-okade-143-procent-i-oktober-nya-forvaltaren-stuvade-om-i-portfoljen.html

Leave a Reply