2022-01-17 10:36

Fonden Arden xFund steg 0,66 procent i december. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders R Hjorth.

Inledningsvis skriver förvaltaren att året avslutades starkt och trots osäkerhet kring den ekonomiska återhämtningen samt pandemin har 2021 varit ett riktigt starkt börsår.

“Som väntat höjde inte FED räntan i december och ökade takten i nedtrappningen av tillgångsköpen. Den övergående perioden med hög inflation fortsatte att sätta press och på marknaden är det i nuläget viktigare hur centralbankerna agerar än utvecklingen på virusfronten. Amerikanska tioårsräntan letade sig uppåt och noterades på 1,51 procent”, skriver förvaltaren.

Framöver menar man att utsikterna för 2022 är goda och förvaltarna tror på vinstprognoser mellan 5-10 procent globalt. Med låga räntor och en stark ekonomisk återhämtning ser man positivt på året, däremot lyfter förvaltaren riskerna kring ett allt mer aktivt Fed när det gäller räntehöjningar vilket kan vara negativt för aktiemarknaden.

Positiva bidragsgivare under månaden var Paradox, Team17 och Lifco. I den negativa vågskålen fanns G5 Entertainment, Nvidia och JD.Com.

Gällande fondens aktivitet har man under månaden sålt Electronic Arts, JD.Com samt Baidu. Samtidigt har man passat på att ta in Apple i portföljen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Investor, Berkshire Hathaway och Nvidia med portföljvikter om 6,35, 6,31 respektive 5,61 procent.

Arden xFund, % december, 2021
Fond MM, förändring i procent 0,66

 

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer HÄR

Leave a Reply