2022-02-09 10:19

Fonden World xFund Allocation minskade 6,86 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Anders R Hjorth.

Inledningsvis skriver förvaltaren att börsåret startade kraftigt nedåt med både stigande räntor och oljepriser, däremot hämtade sig marknaderna något i slutet av januari. Centralbankernas åtstramningar och den ökade geopolitiska risken mellan Ryssland och Ukraina skapade hög volatilitet under månaden.

“Rapportperioden inleddes positivt i såval USA som i Sverige med bättre siffror än väntat och fortsatt god vinsttillväxt vilket är en positiv konjunktursignal där vi även ser att utbudsstörningarna rör sig i rätt riktning. Tuffare jämförelsetal väntar dock under kommande kvartal”, skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att marknaden nu rör sig mot en säsongsmässigt mer positiv period, samtidigt har man valt att öka andelen cykliska värdebolag i portföljen då man ser en fortsatt stark efterfrågan. Förvaltaren lyfter också fram portföljinnehavet Microsoft som under januari lade ett bud på Activision Blizzard på 68,7 miljarder dollar.

Gällande fondens aktivitet har man under månaden köpt franska återvinningsbolaget Veolia och brittiska gruvjätten Anglo American samt sålt Blackrock, Goldman Sachs, KKR och Nextera Energy. Fonden lyfte också in certifikat från Corem, Fastpartner och SBB i räntedelen av portföljen.

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Palo Alto Networks, Procter & Gamble och Maersk med portföljvikter om 4,50, 4,05 respektive 3,96 procent.

Fondens aktieexponering uppgick vid månadsskiftet till 76 procent.

World xFund Allocation, % januari, 2022
Fond MM, förändring i procent -6,86

 

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läs artikeln här

Leave a Reply