2022-04-14 13:14

Fonden Arden xFund minskade 0,46 procent i mars. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders R Hjorth.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaden i mars präglades av fortsatt oro kring kriget i Ukraina och stigande volatilitet. Omvärlden förbereder sig på att bli mindre beroende av rysk olja och gas vilket fick oljepriset att sjunka i slutet av månaden.

Samtidigt har Kina återinfört omfattande nedstängningar kopplat till fortsatt spridning av covid-19, något som fått globala leveranskedjor att bromsa och effekten visar sig både i den kinesiska och den globala tillväxten.

“FED höjde räntan som väntat med 25 punkter och vi såg en inverterad räntekurva där 2-åringen stod högre än 10-åringen vilket är en indikator på att vi kan vara på väg mot recession. Räntorna rusade under månaden och den amerikanska 10-åringen noterades som högst på 2,49 procent”, skriver förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att marknaden gått från att fokusera på kriget i Ukraina till att istället återigen fokusera på den amerikanska ränteutvecklingen. Kommande rapportsäsong är nästa hållpunkt marknaden fokuserar på som också kommer fungera som en vägvisare kring vilken riktning börsen är på väg att ta.

Fonden behåller en svag övervikt aktier i sin tillgångsallokering. Aktieexponeringen låg vid månadsskiftet på 61 procent.

Gällande fondens aktivitet skriver förvaltaren att handel skett i bland annat Palo Alto Networks, Astra Zeneca, Örsted, Boliden och LVMH. I fondens räntedel gjordes köp från Volvo, Elextrolux och SBAB.

Främsta bidragsgivarna under månaden var SSAB, Nvidia och Berkshire Hathaway. I den negativa vågskålen fanns TSMC, Zim Integrated Ship, och Paradox Interactive.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige och USA största regionerna med 56,28, respektive 23,88 procent av exponeringen.

Största innehaven i fondens portfölj kom från SBAB, Electrolux och Ikano.

Arden xFund, % mars, 2022
Fond MM, förändring i procent -0,46

 

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läs artikeln HÄR

Leave a Reply